Enviromentalní odpovědnost

Provozní řád 

Seznam povolených odpadu 

Krajský úřad souhlas 

Osvěčení registrace DPH 

Enviprocesor s.r.o. Elektroodpad-elektrošrot Ostrava